Bunkers op Vlieland

 

 

Bunkers op Vlieland (Trouw, 4 januari 2017)

Nederland kent een aantal natuurgebieden waar zich nog sporen uit de Tweede Wereldoorlog bevinden: schuttersputten, loopgraven, bunkers, etc. De sporen in de natuurgebieden ten zuidoosten van Nijmegen hebben wij als AWN Werkgroep WOII Archeologie de afgelopen jaren geïnventariseerd en op kaart vastgelegd. Een aantal van de aangetroffen veldversterkingen zouden wij graag nader willen onderzoeken én voor het publiek zichtbaar maken. Maar om dit te realiseren zal er moeten worden gegraven en dat betekent (gedeeltelijk) verstoren van de natuur. Om begrijpelijke redenen zijn natuurbeheerders (i.c. Staatsbosbeheer) hiervoor nog erg huiverig. Onze taak zal zijn om duidelijk te maken wat de resultaten kunnen zijn van onderzoek naar deze oorlogssporen en hoe deze aan het publiek (in situ) gepresenteerd kunnen worden.

Onderstaand artikel uit Trouw van 4 januari 2017 geeft een voorbeeld van hoe een Duitse bunker weer zichtbaar is gemaakt, zonder dat daarbij de natuur grote schade is toegebracht. Wellicht kan dit navolging krijgen in het door ons onderzochte gebied.


 

 

Deel deze pagina:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn