Digitale kaarten militair erfgoed

 

 

Militair erfgoed Kaart
WO2 Nijmegen Kaart
Chart Room

 

Digitale kaarten militair erfgoed

  Digitale kaarten militair erfgoed

Het Nederlandse grondgebied kent een groot aantal locaties waar zich resten (ondergronds en bovengronds) van militair erfgoed bevinden of waar deze te verwachten zijn. Het probleem is dat veel organisaties welke verantwoordelijk zijn voor de cultuurhistorische waarden in een gebied vaak niet weten waar zich deze resten (mogelijk) bevinden. Daarom is RAAP Archeologisch Adviesbureau enige tijd geleden begonnen met het ontwikkelen van een Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME). Hierop zijn ook bijdragen opgenomen van de Stichting Menno van Coehoorn, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en Saxion Archeologie. In de huidige versie (IKME1.0) is de tijdlaag Tweede Wereldoorlog ingevuld. Het is de bedoeling de kaart met nieuwe informatie en meer tijdlagen (van de Romeinse tijd t/m de Koude Oorlog) aan te vullen. Via deze link kan de kaart bekeken worden: http://www.raap.nl/IKME/ikmekaart.html . Wie vragen over de kaart heeft of aanvullende informatie kan een mail sturen naar: . De laatste update van de kaart is van juni 2015.

Onlangs heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een digitale kaart van het Nederlandse militaire erfgoed uitgebracht, in samenwerking met het platform Militair Erfgoed. De kaart maakt integraal deel uit van de Landschapsatlas. Deze Militaire Landschapskaart geeft locaties van militaire linies weer en ook van losse objecten zoals kazematten. Op de kaart staan vijf eeuwen militaire geschiedenis, vanaf de Nederlandse Opstand tot en met de Koude Oorlog. De verschillende tijdslagen zijn afzonderlijk te raadplegen. De kaart is te bekijken via http://landschapinnl.nl/bronnen-en-kaarten/militaire-landschapskaart .

 

 Atlas WO2 Nijmegen

De Atlas WO2 Nijmegen bevat  gegevens over Nijmegen in de periode 1940-1945. Via verschillende kaarten kunt u een schat aan informatie vinden over Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door kaarten en luchtfoto's van voor en na de oorlog over elkaar te leggen is bijvoorbeeld de grote materiële oorlogsschade  te zien. Gebeurtenissen waarbij mensen zijn omgekomen of het woonadres van oorlogsdoden zijn andere ingangen om de gegevens afkomstig van de website www.oorlogsdodennijmegen.nl te doorzoeken.

De komende jaren zal de atlas uitgebreid worden met nieuwe thema's, zodat aan de hand van de kaarten een steeds vollediger beeld van de geschiedenis van Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog verkregen kan worden.

Oorlogsdodennijmegen.nl

Een belangrijk onderdeel van Atlas WOII is de koppeling met de website www.oorlogsdodennijmegen.nl . Daarop moeten uiteindelijk alle oorlogsdoden een plaats krijgen die zijn omgekomen in Nijmegen en/of woonachtig waren in Nijmegen. Sinds 2008 werken deskundigen van onder andere het stedelijke 4 en 5 mei Comité en de Radboud Universiteit Nijmegen aan het uitbouwen van de website. Zo willen zij een digitale databank oprichten voor alle oorlogsslachtoffers, zowel burgers als militairen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in Nijmegen  en/of woonachtig waren in Nijmegen.

Over veel oorlogsdoden  is nog weinig bekend. Het zal wellicht nog jaren duren voor elk van hen  meer dan een naam gekregen heeft. Dat is alleen maar mogelijk met de hulp van ooggetuigen of van anderen die over informatie beschikken over een of meer slachtoffers. De tijd dringt en daarom wordt ondanks de onvolledigheid de site opengesteld. Reacties, informatie en foto`s over slachtoffers kunt u mailen naar: . Zie voor meer informatie: www.oorlogsdodennijmegen.nl

De website www.oorlogsdodennijmegen.nl  en daarmee ook de daaraan gekoppelde kaarten in de Atlas WO2 Nijmegen zijn dus nog zeker niet volledig. Zo is er nog amper informatie in te vinden over oorlogsdoden uit Lent en het overige grondgebied van Nijmegen ten noorden van de Waal.

Werking en achtergrondinformatie

In deze hulppagina's staan een handleiding voor de werking van de atlas en achtergrondinformatie over de kaarten en de bronnen. Het onderstaande filmpje geeft een indruk van de mogelijkheden. 
Chart Room

Willem Overmars heeft op deze pagina diverse mooie kaarten staan van rivier gebieden. En laat nu net Nijmegen ook een rivieren gebied zijn.

 

 

 

 

 

Deel deze pagina:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn