Agenda

 

Agenda Archeologie &  Archeologie WOII


 

 

Afdeling 16 in het kort

Noteer alvast de volgende data: Voor het komende seizoen 2017 – 2018 zijn voor lezingen e.d. de volgende data aan de Ark van Oost doorgegeven:

 
20/02/2018 (Lezing) 
17/04/2018 Afdelingsledenvergadering    
05/06/2018 (Lezing).

Agenda AWN Afd. 16:

Lezing Mike den Hartog 28 november

Mike den Hartog zal de AWN lezing op 28 november verzorgen. Titel: ‘Boze Bataven. De uitzonderlijke rol van een klein volk in het Romeinse leger’.
Ark van Oost 20.00 uur

 

 __________________________

 

 

Externe aankondigingen symposia e.d. 

ArcheoAcademy opgravingen in Nijmegen-Noord 10 dec 2017

10 december: ArcheoAcademy met Cees Koot over opgravingen in Nijmegen-Noord


Kees KootDeze keer staat Nijmegen-Noord centraal in de ArcheoAcademy. Bij de bouwwerkzaamheden in deze buurt is veel archeologisch onderzoek gedaan. Daarbij zijn behalve honderden potscherven en stukken glas en steen ook houten duigen, munten, kogels, dierlijke botten en menselijke crematiegraven gevonden. Daarmee kunnen archeologen achterhalen hoe mensen leefden, wat ze aten en hoe oud ze konden worden. Ook vertellen die vondsten welke bezittingen mensen hadden. Dankzij die aandacht voor het ‘mijn en dijn’ weten we ook waarvan mensen bezeten waren. In zijn lezing in Museum Het Valkhof vertelt archeoloog Cees Koot hier alles over. Dit doet hij aan de hand van het het archeologisch onderzoek naar het voormalige Kasteel Lent, Fort Knodsenburg en het prehistorisch landschap.
Tijd: 14.30 tot 15.30 uur. Aanmelden is niet nodig, toegang tot de lezing is gratis.

Met vriendelijke groet,

Leo ten Hag
Secretaris AWN Vereniging van vrijwilligers in de archeologie, Afdeling Nijmegen e.o.
T 06 30363100
E

 

Romeinensymposium 15 december 2017

23e Romeinensymposium

De opleiding Archeologie van de Vrije Universiteit Amsterdam nodigt u uit voor de 23e editie van het Romeinensymposium, dat op vrijdag 15 december 2017 in het Auditorium van het Hoofdgebouw zal plaatsvinden (aanvang 10.00 uur). Bijzondere aandacht wordt dit jaar geschonken aan de grootschalige opgravingen bij Medel en in Nijmegen-Lent. Daarnaast presenteren twee Duitse collega’s opmerkelijke nieuwe ontdekkingen in het aangrenzende Duitse Rijnland. Voor het volledige programma kunt u terecht op de webpagina van CLUE+.

Deelname is gratis. Aanmelding kan door ons even een kort retourbericht te sturen op met vermelding van uw naam en de organisatie waaraan u bent verbonden. De inschrijving sluit op zondag 10 december.

Met vriendelijke groet,

Ton Derks, Nico Roymans & Susanna Strijbis
Organisatie Romeinensymposium

Workshop archeozoölogie/Archeologieplatform 19 december

Workshop archeozoölogie/Archeologieplatform 19 december: Voorbij de voedseleconomie: over de toepassing van isotopenonderzoek in de Nederlandse archeozoölogie.

Op 19 december vindt een extra Archeologieplatform plaats in samenwerking met de Workshop archeozoölogie, deze is getiteld: ‘Voorbij de voedseleconomie: over de toepassing van isotopenonderzoek in de Nederlandse archeozoölogie’.

Deze gecombineerde workshop en platformbijeenkomst gaat over de mogelijkheden en beperkingen van isotopenonderzoek op dierlijke resten in de Malta-praktijk. In archeologisch Nederland is isotopenonderzoek van menselijk materiaal inmiddels redelijk ingeburgerd, maar op dierlijk materiaal is het nog weinig toegepast. De resultaten van reeds uitgevoerde projecten binnen de Nederlandse archeologie, en van onderzoeken uit omringende landen laten zien dat dit een gemiste kans is. In deze interactieve platformbijeenkomst gaan we op zoek naar de potentie van isotopenonderzoek aan dierlijke resten.

We bekijken welke onbeantwoorde vragen we met behulp van de techniek eindelijk kunnen beantwoorden en welke nieuwe vragen we kunnen stellen. We bespreken niet alleen de mogelijkheden, maar ook de beperkingen in een Malta setting, omdat daar in Nederland de meeste data verzameld worden. Hoeveel kost het, hoeveel samples zijn nodig om een goed en betrouwbaar resultaat te krijgen en hoe moeten we deze samples nemen?
Het programma is opgedeeld in twee delen: deel 1 is gericht op koolstof- en stikstofisotopen en deel 2 op strontium- en zuurstofisotopen. Aan de hand van verschillende case studies komen de mogelijkheden en beperkingen aan bod. In de discussie gaan we gezamenlijk met de sprekers op zoek naar de vertaling in onderzoeksvragen en –strategieën in de Malta-praktijk.


Programma:

13.00 Inloop

13.15-13.30 Welkom en inleiding

Deel 1 koolstof- en stikstofisotopen in eiwitten

13.30 – 14.15 Isabella von Holstein (Postdoctoraal onderzoeker Vrije Universiteit)-
‘Pasture, pannage and pellets: how humans control animal tissue isotopic composition’

14.15-14.30 Discussie

14.30-15.00 koffie/thee

Deel 2 strontium- en zuurstofisotopen in tand glazuur

15.00 -15.45 Lisette Kootker (Postdoctoraal onderzoeker Vrije Universiteit) -
‘Gedwongen migratie: handel en uitwisseling van dieren door de eeuwen heen’

15.45 -16.15 Discussie

16.15 -16.30 Samenvatting en afsluiting

16.30 Borrel

Voor wie:
De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk.
Ter plekke kan een bewijs van deelname verkregen worden. Graag bij aanmelding aanvragen.

Kosten:
Er zijn geen kosten aan verbonden

Aanmelden en informatie:
Inge van der Jagt,
Zie ook: archeologieinnl.nl

Locatie:
Auditorium, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort

Postbus 1600 | 3800 BP Amersfoort
033 - 421 7 421 | fax 033 - 421 7 799


www.cultureelerfgoed.nl
(met routebeschrijving en parkeermogelijkheden)

Archeologieplatform 21 december 2017

Archeologieplatform 21 december 2017
Begraven en verdronken: prehistorische landschappen en archeologische resten uit de ondergrond van het IJsselmeer en Markermeer.

Op dit moment zijn verschillende ruimtelijke ontwikkelingen (o.a. waterveiligheid, natuur, energietransitie, bouwstofstofwinning, visserij) gaande op het IJsselmeer en Markermeer en naar verwachting zal dit In de komende jaren alleen maar toenemen. Tijdens de drooglegging van de Noordoostpolder en de zuidelijke Flevopolders zijn vele vondsten uit de prehistorie gedaan, waaronder de beroemde resten uit het midden neolithicum nabij Swifterbant. In de jaren erna zijn bij verschillende opgravingen in de inmiddels droog geworden polders archeologische resten aangetroffen uit o.a. midden en nieuwe steentijd. Er is geen reden te veronderstellen dat ter hoogte van het huidige IJsselmeer en Markermeer dergelijke resten niet aanwezig zouden zijn. Tijdens het archeologieplatform zal informatie gegeven worden over methoden en strategieën van onderzoek, bestaande kennis aangaande landschap en archeologie en wordt vanuit een binnendijks perspectief gekeken naar de archeologische potentie buitendijks.

10:00 Ontvangst en korte inleiding – Bjørn Smit & Doris Schmutzhart

10:10 Combineer en synthetiseer: over het slim benutten van methoden en het synthetiseren van bestaande en nieuw vergaarde data – Seger van den Brenk (Periplus)

10:40 Van natte en droge landschappen, landschapsontwikkeling van het IJsselmeergebied – Peter Vos (Deltares)

11:10 Koffiepauze

11:30 De buitendijkse archeologische potentie vanuit een binnendijks perspectief – Hans Peeters (Groninger Instituut voor Archeologie).

12:00 Discussie en afronding.

12.30 Einde

Voor wie:

De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Ter plekke kan een bewijs van deelname verkregen worden. Graag bij aanmelding vooraf aangeven.
Kosten:

Er zijn geen kosten aan verbonden
Aanmelden en informatie:

José Schreurs

Zie ook Archeologie in Nederland

Locatie:
Auditorium, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort

Postbus 1600 | 3800 BP Amersfoort
033 - 421 7 421 | fax 033 - 421 7 799


www.cultureelerfgoed.nl
(met routebeschrijving en parkeermogelijkheden)


Dr. B. I. (Bjørn) Smit
Senior-onderzoeker vroege prehistorie holoceen

SAVE THE DATE! vrijdag 13 april 2018: Gelderse Archeologische Dag 2018

GASOp vrijdag 13 april 2018 vindt de Gelderse Archeologische Dag plaats. Dit jaar zullen we, na de mooie ontdekkingen in Tiel-Medel, naar Tiel gaan. De Gelderse Archeologische Dag is bedoelt voor professionals en vrijwilligers in de Gelderse archeologie, er wordt dan ook een mooi programma vol lezingen en excursies voorbereid.

Zet de datum alvast in de agenda: vrijdag 13 april! Als het programma verder is uitgekristalliseerd, krijgt u een aanvullende mail. In de tussentijd kunt u ook op onze facebookpagina kijken.


 

 ______________________Tentoonstellingen

Crossroads. Reizen door de middeleeuwen t/m 11 febr 2018

Van 15 september 2017 tot en met 11 februari 2018 presenteert het Allard Pierson Museum de tentoonstelling ‘Crossroads. Reizen door de middeleeuwen’.
De tentoonstelling brengt een keur aan unieke objecten uit heel Europa bijeen, uit een periode die bekendstaat als ‘de donkere middeleeuwen’. Crossroads stelt dat cliché bij, door een fascinerend beeld te geven van migratie, contact en kruisbestuiving – van Europa in wording.
Europa kende in de vroege middeleeuwen (300–1000) een grote culturele diversiteit en veel verschillende volkeren die in beweging waren. De tentoonstelling laat de bezoekers zien en ervaren dat hierdoor in vroegmiddeleeuws Europa veel onderlinge contacten ontstonden.
De tentoonstelling Crossroads komt voort uit het Europese project CEMEC. Crossroads is aansluitend nog te zien in respectievelijk het Byzantijns en Christelijk Museum in Athene en het LVR-LandesMuseum in Bonn.
Gepubliceerd door Allard Pierson Museum

Mini-Tentoonstelling Leven en begraven tot eind juni 2018, Malden

'Leven en begraven'
De Overasseltse en Hatertse vennen in de prehistorie t/m de Romeinse tijd.
In gemeentehuis Malden, tot eind juni 2018. Openingstijden van het gemeentehuis.

In twee vitrines is de gecomprimeerde versie te zien van eerder in Kasteel Museum Wijchen tentoongestelde vondsten. Gered van de graafmachines tijdens de ontplagging van de Overasseltse en Hatertse vennen. Ook wordt uw hulp ingevraagd om een idee in te dienen waar een mysterieus object voor gediend zou kunnen hebben.

______________________Tonnie van de Rijdt, landelijk voorzitter van de AWN, ging in haar lezing op 22 november inhoudelijk nader in op de nieuwe erfgoedwet.
 

Erfgoedwet

 

 

______________________

 

Carmen Harmsen gaf op 21 febr. een lezing over de opgraving aan de Koekoekstraat en Kievitstraat in Nijmegen.
(foto John Jansen)


Carmen Harmsen


______________________


18-04-2017:
Jan verhagen gaf in aansluiting op de ledenvergadering een lezing over zijn onderzoek naar de Romeinse waterwerken in de Rijn-Maas delta. 

jan verhagen

 

___________________________

 

28-11-2017:  Mike den Hartog gaf een uiteenzetting over de rol van de Bataven tijdens de Romeinse oorlogen. 

Mike den Hartog

 

 

 

Van uw secretaris

Vereniging van vrijwilligers in de Archeologie
Secretariaat Afdeling 16 Nijmegen e.o.:
L.H.W. ten Hag
Lorkenstraat 14
6523 DR Nijmegen
E: 
T: 06 30363100


______________________

 

Nieuwsbrief november 2017

 

 In deze Nieuwsbrief:


Lezing door Mike den Hartog over Boze Bataven, 28 november
Kopij voor het Jaarverslag 2017
Basiscursus archeologie start in januari 2018
Een kast vol boeken!


Lezing op 28 november

Boze Bataven. De uitzonderlijke rol van een klein volk in het Romeinse leger.

Er is veel geschreven over de Bataven. Maar wat weten nu echt van dit volk? Voor de Bataven was de rekrutering in het Romeinse leger als zogenaamde  “ethnic soldiers” belangrijk voor hun broodwinning en identiteit. Maar hoe moeten we de Bataafse soldaten en eenheden positioneren in het Romeinse leger? Bataafse troepen hadden mogelijk een belangrijke rol in de verovering van Britannia. Wat was die rol en wat betekende dit voor hun politieke positie? De Bataven zijn in de geschiedenis vooral bekend van de Bataafse opstand. Het beeld van de opstandige Bataven is zeer geromantiseerd. Wanneer we de Bataafse opstand in een breder perspectief van de machtsverhoudingen in het Romeinse rijk, en met name het zogenaamde vier-keizer jaar plaatsen dan zijn nieuwe verklaringen voor deze opstand mogelijk. Dit heeft ook effect op de betekenis en uitleg van enkele archeologische vondsten.

De lezing wordt verzorgd door ons AWN lid Mike den Hartog. Aanvang 20.15 uur. De locatie is zoals altijd in Wijkcentrum Ark van Oost, Cipresstraat 154 (Nijmegen-Oost).


Kopij Jaarverslag 2017 


Deze maand zijn we begonnen met de voorbereidingen voor het Jaarverslag over 2017 van onze Afdeling. Bijdragen (dit kunnen bijvoorbeeld zijn een overzicht van werkgroepactiviteiten van het afgelopen jaar; een artikel over/verslag van een opgraving in ons werkgebied, verslag van een bezoek aan een archeologisch museum of tentoonstelling in binnen- of buitenland, een boekrecensie, etc.) kunnen tot uiterlijk 31 januari 2018 aangeleverd worden bij het secretariaat.


Basiscursus archeologie


In de maanden januari en februari 2018 zal er weer een Basiscursus Archeologie voor (nieuwe) AWN leden worden aangeboden. Deze cursus omvat naast theorie ook praktijkgerichte oefeningen. De cursus wordt door twee afdelingen van de AWN georganiseerd: afdeling 16 (Nijmegen en omstreken) en afdeling 17 (Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland).

De cursusonderwerpen en -data zijn:

Les 1 Introductie en kennismaking: dinsdag 23 januari van 20.00-22.00 uur
Locatie: werkruimte AWN Afdeling 16

Les 2 De praktische en juridische achtergronden van de amateurarcheologie: dinsdag 30 januari van 20.00 – 22.00 uur
Locatie: werkruimte AWN Afdeling 17

Les 3 Theoretische achtergrond van het meten en tekenen: dinsdag 6 februari van 20.00 – 22.00 uur
Locatie: werkruimte AWN Afdeling 17

Les 4 Praktische ervaring met meten en tekenen: zaterdag 10 februari van 10.00 – 13.00 uur
Locatie: werkruimte AWN Afdeling 17

Les 5 Veldverkenning : zaterdag 17 februari van 10.00 – 13.00 uur
Locatie: nog niet bekend

Les 6 Een eerste theoretisch inzicht in de determinatie van vondsten, determinatie van je eigen vondsten van de veldverkenning en diploma uitreiking: zaterdag 24 februari van 20.00 – 22.00 uur
Locatie: werkruimte AWN Afdeling 17


De kosten voor de cursus bedragen € 30,- . Hierbij is inbegrepen een cursusboek en koffie/thee. Belangstellenden kunnen zich opgeven door een mail te sturen naar Rob Nijsse: 
We kunnen maximaal 20 mensen aan, dus geef je snel op!.
Locatie werkruimte AWN Afdeling 16: Nieuwe Dukenburgseweg 21, 6534 AD, Nijmegen. Zie voor een routebeschrijving deze link.
Locatie werkruimte AWN Afdeling 17: Hazenkamp 66, 6836 BA, Arnhem


Een kast vol boeken!

Wat misschien niet iedereen weet: wij beschikken over een goedgevulde afdelingsbibliotheek. Boeken en rapporten kunnen door leden ingezien (en geleend) worden. Wat we allemaal hebben kun je zien op onze website, onder deze link.
De bibliotheek is gevestigd in onze werkruimte aan de Nieuwe Dukenburgseweg 21 (te bezoeken op de woensdagavonden, vanaf 20.00 uur).

 

______________________

 

 

Jaarverslag 

Zoals wellicht bekend is kan het jaarverslag ook digitaal ingezien worden op onze website.

Een verzoek van het bestuur: Wil degene die geen behoefte heeft aan een papieren exemplaar en genoeg heeft aan de digitale versie dit dmv een  e-mailbericht aan de secretaris laten weten? Dit bespaart onze Afdeling portokosten. En extra moeite!

___________________

 

AWN Facebookgroepen

facebook archeo   facebook WOII

Wat heben onze Facebookgroepen van afdeling 16 Nijmegen e.o. jou te bieden?

Facebook staat voor ‘delen’. Dat kan zowel informatie zijn over aanstaande evenementen, exposities, lezingen, vergaderingen, maar ook foto’s, feitjes, actuele artikelen uit de dagbladen en leuke zaken opgevist uit het verleden. Iedereen kan informatie delen. Daarvoor moet je wel lid zijn van de Facebookgroep. 
Als je lid bent van de AWN afdeling 16 Nijmegen e.o. word je toegelaten tot de Facebookgroepen.
Zodra je lid bent krijg je automatisch een melding als anderen iets plaatsen, ergens op reageren of er een evenement aanstaande is.

De beheerders van de Facebookgroep plaatsen relevante artikelen. Jij kan daarop reageren via de knoppen:

reactie
Ook kun je aan foto’s namen toevoegen (taggen) en je kunt chatten (Facebook Messenger) met anderen. Daarnaast kan jij zelf relevante artikelen plaatsen: deze worden zichtbaar na goedkeuring van de beheerders.


Een Facebookgroep staat los van de website van de club. Het is meer een aanvulling. Veel e-mails die je van Facebook gaat ontvangen bevatten een link naar een nieuw artikel dat op de website is gepubliceerd. Je hoeft dus niet meer zo vaak naar de clubwebsite te gaan om te kijken of er iets nieuws op staat, je krijgt vanzelf een melding via Facebook.

Als je mee wilt doen, moet je een Facebook-account hebben. 
Als je al een Facebook account hebt, klik dan op een van de Facebook-logo's onder aan elke pagina en doe een verzoek om lid te worden. Nadat je door een van de beheerders van de groep bent toegelaten tot de groep, is deze groep voor jou zichtbaar.

Als je nog geen Facebook-account hebt, dan moet je dat eerst (gratis) aanmaken. Moeilijk? Nee hoor, niet als de volgende zes stappen doorloopt. (externe link)

 

 

Deel deze pagina:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn