Schervenavond 2013

 

 


Selectie uit het aanbod van Schervenavond 17 september 2013

Aankondiging en mededelingen: Marijke Pennings, presentatie: Miriam de Groot.

Met bijdragen van Peter Seinen over de Romeinse loskade te Cuijk, Paul Ewals met film over Römerpark en Limesmuseum Ruffenhofen in Bayern en Paul Franzen met een presentatie over Romeinse 'haven'? voor de Hunnerberg.

Uitgelicht: Romeins muntje van Constantinus II 335-340 na Christus

Romeins muntje van Constantinus II 335-340 na Christus, gevonden in Cuijk. Formaat 15 mm en gewicht 2,31 gram.
Het muntje is in 2011 met het blote oog gevonden op de Maasboulevard ter hoogte van ’t Zand te Cuijk. Ger Graat bood het muntje aan tijdens de Culturele dag op 25 augustus 2013. Rob Reijnen zorgde voor de determinatie. Het muntje is geschonken door de vinder Arnold Claassen aan museum Ceuclum. Het is een follis (of nummis) vermoedelijk van Constantinus I (306-337) voor een van zijn zonen Constantius II. Het kz.-type is gebruikt in de jaren 335-340. De munt is geslagen te Aquileia in de jaren 336-337.
Voorzijde: buste van Constantius II kijkend naar rechts.
Keerzijde: twee soldaten staan frontaal met de gezichten naar elkaar, hebben een speer in de hand en rusten met een hand op het schild en tussen de soldaten 2 standaards.
Zesde afb., Jan Kusters

Uitgelicht: Penning op de invoering van de Bisschoppelijke Hiërarchie in 1853 in Nederland

Penning op de invoering van de Bisschoppelijke Hiërarchie in 1853 in Nederland en de instellingen vijf Bisdommen: Breda, Haarlem, Utrecht, Den Bosch en Roermond. Deze bijzondere penning werd aangeboden tijdens de culturele dag in Cuijk 1853: Herstel bisschoppelijke hiërarchie. Sinds de reformatie in de 16e eeuw is de uitoefening van de katholieke godsdienst in de Noordelijke Nederlanden verboden. Ongeveer 35% van de Nederlandse bevolking is in die tijd katholiek. Zij houden hun erediensten in schuilkerken. De grondwetsherziening van 1848 onder leiding van Thorbecke garandeert godsdienstvrijheid en op basis hiervan kan de katholieke kerk in Nederland beginnen met de herinrichting van de kerkelijke organisatie.
Op 6 maart 1853 kondigt paus Pius IX het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland af. Utrecht krijgt een aartsbisschop. Andere bisdommen worden gevestigd in Haarlem, Breda, ’s-Hertogenbosch en Roermond. Vz: in een met draperieën behangen vertrek verrijst dochter van Jaïrus van een rustbed, bij de aanraking van Christus.
Kz: de wapens en namen der vijf bisdommen, waaronder dat van het aartsbisdom Utrecht. 

Vz in afsnede: "AIT ILLI: TALITHA CVMI. QVOD EST / INTERPRETATVM: PVELLA / TIBI DICO, SVRGE" (En hij zeide tot haar Talita Cumi, hetwelk vertaald is: dochtertje (ik zeg U) sta op).

 Kz in het veld: "ANNO R.S. MDCCCLIII / PIO X PONT. MAX. / SER. REG. WILHELMI III AN. V / EPISCOPALI HIERARCHIA / SINGVLARI DEI BENEFICIO / NEERLANDIAE RESTITVTA / CIVES CATOLICI / GATVLANTVR" (In het jaar van de wedergeboorte 1853 onder het pontificaat van Pius IX, het vijfde jaar der regering van de doorluchtigste Koning Willem III is de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland door Gods zonderlinge gunst hersteld, waarvoor de katholieke burgers dankbaar zijn),

 boven de wapenschilden "BREDAN. - HARLEM - VLTRAIECT. - BVSCODVC. - RVREMVND." (Breda - Haarlem - Utrecht - Den Bosch - Roermond).

 Datering: 1853, vervaardiger Leopold Wiener, materiaal brons, afmeting 5,9 cm en gewicht 94 gram. Inventarisnr. Museum Rotterdam 57659

Afb 3, Jan Kusters

Uitgelicht: info Het Metalen Kruis 1830-1831

Het Metalen Kruis 1830-1831 is een Nederlandse onderscheiding en ereteken dat in 1831 werd toegekend aan zij die aan de Tiendaagse Veldtocht hadden deelgenomen. Het werd ingesteld door Koning Willem I bij Koninklijk Besluit no. 70 van 12 september 1831 en uitgereikt aan allen die in het leger of de Koninklijke Marine aan de krijgsverrichtingen in de jaren 1830 en 1831 hebben deelgenomen.
Het Metalen Kruis is een vierarmig bronzen kruis met een breedte van 29 millimeter. De voorzijde vertoont de gekroonde "W" in een krans bestaande uit een tak van eikenbladeren (links) en een tak van laurierbladen (rechts). De keerzijde heeft dezelfde krans, waarbinnen de jaartallen "1830-1831" gegraveerd zijn. Op de armen van het kruis is de tekst "TROUW AAN / KONING / EN / VADERLAND" te lezen. Het lint is verdeeld in zes gelijke banen nassaublauw en oranje, beginnend aan de linkerzijde met een blauwe baan.
Het Metalen Kruis staat ook wel bekend als het Hasseltkruis. Het brons voor het kruis was afkomstig van enkele kanonnen die buit waren gemaakt tijdens de Slag om Hasselt, een Nederlandse overwinning op 8 augustus 1831.
Het Metalen Kruis, gedragen door de prins van Oranje (de latere koning Willem II), is op 10 april 1849 door Prins Hendrik der Nederlanden gehecht aan het vaandel van het Regiment Grenadiers en Jagers. Dat wil zeggen dat het Bronzen Kruis aan een lang lint in de kleuren van de onderscheiding, een zogenaamde cravatte, aan de stok van het vaandel werd gebonden.
Er zijn enige Metalen Kruizen bekend met een bronzen lauwerkrans als verhoging tussen het lint en het kruis. Deze lauwerkrans was een door de dragers zelf bedacht draagteken dat een Eervolle Vermelding aanduidde.
Bekende dragers van deze onderscheiding zijn onder andere de letterkundige Jan Goeverneur en de militair arts Antonius Mathijsen, de uitvinder van het gipsverband.' Er zijn vele duizenden metalen kruisen uitgereikt; de onderscheiding is daarom niet bijzonder kostbaar. Bron: Wikipedia, afb. 1.

Uitgelicht: info Romeinse zegeldoosjes

Uitgebreide info met afbeeldingen over deze bijzondere vondst en andere zegeldoosjes is te vinden in JV 2009 bld 37: een artikel van Piet Verweij en Mike den Hartog: het gaat om de achtste afbeelding hieronder..

 


 • Jan-Kusters_Metalen_kruisjes_uitgereikt_door_Koning_Willem_I_naar_aanleiding_van_de_veldslag_tegen_de_Belgen_1830-1831
 • Jan_Thijssen
 • Penning_op_de_invoering_van_Herstel_Bisschoppelijke_Hierarchie_1853_Cuijk_Jan_Kusters
 • Rom_aardewerk_Ooij_TS_Jeffry_Timmermans
 • Rom_aardewerk_barbotine_versiering_Ooij_Jeffry_Timmermans
 • Romeins_muntje_van_Constantinus_II_335-340_na_Christus_Cuijk_Jan_Kusters
 • Wrijfstenen_klopsteen_maalstenen_Neoliticum_Joy_de_Jong
 • Zegeldoosje_1ste_eeuw_afb_Pegasus_vliegend_paard_Piet_Verwey_zie_ook_Uitgelicht
 • Zelfgemaakt_ID_plaatje_WOII_Canadees-1_Jeffry_Timmermans
 • Zelfgemaakt_ID_plaatje_WOII_Canadees-2_Jeffry_Timmermans
 • granaatscherf_John_Jansen
 • heft_lood_voorzijde_met_hakenkruis_John_Jansen
 • klopsteen_Peter_Beelen
 • onbekend_bronzen_voorwerp_Peter_Beelen

Deel deze pagina:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn