Castra - Opgraving Canisius terrein

 

 


 

JK HaalebosAltijd al een (Romeinse) opgraving willen bezoeken, maar er nog niet toe gekomen?

Op de volgende pagina's kan je naar hartelust rondkijken op de opgraving 'Castra' gelegen onder de sportvelden van het voormalige Canisiuscollege langs de  Ubbergseveldweg waar Jan Kees Haalebos namens de Katholieke Universiteit Nijmegen onderzoek deed naar de canabae (1987-1992), de burgerlijke nederzetting in de nabijheid van de legioensvesting.

Een kwart eeuw geleden, op de zaterdagen, assisteerde AWN Afd. Nijmegen e.o. bij de opgravingen onder de bezielende leiding van Jan Kees Haalebos. Van deze werkzaterdagen zijn veel foto’s gemaakt, niet voor wetenschappelijke doeleinden, maar vooral om de sfeer en een indruk van de vondsten vast te leggen. En dat was veel...! 

341 voor internet gescande dia's zijn grofweg gerangschikt op de volgende onderwerpen: terra sigillata, (overig) aardewerk, been, glas, metaal (waaronder ook munten), olielampjes, bouw/bouwceramiek, stempels/graffity en twee pagina's met opgravingssituaties: deel I en deel II. (Alles 'vers' uit de bodem!)
Er zijn wat dubbele foto's te zien, omdat b.v. een bekraste scherf TS ook kan vallen in de rubriek 'stempels/graffity'. 

Op de foto: Jan Kees Haalebos opgravingsleider KU, overleden in 2001 (Link naar Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2001)  

 

 

 

 

 


De boeken welke o.a. geraadpleegd kunnen worden over deze opgraving zijn:
 
Castra en Canabae,
Opgravingen op het terrein van het voormalige Canisiuscollege te Nijmegen, 1987-1992. J.K. Haalebos e.a. 
Overdruk uit Jaarboek Numaga 40, 1993, 7-43  

Centuriae onder Centuriae Hof 

Opgravingen achter het hoofdgebouwvan het voormalige Canisiuscollege te Nijmegen, 1995-1997  J.K. Haalebos e.a.
ISBN - 90-802647-3-3

Te koop bij www.spa-uitgevers.nl
Deze zijn ook (gedeeltelijk) te downloaden van Radboud Repository 

 castra en canabae    centuriae onder centuriae hof

Deel deze pagina:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn