ArcheoHotspot Nijmegen

 

 


De ArcheoHotspots hebben de Grote Archeologieprijs gewonnen!

 

 

 

 

De ArcheoHotspots hebben de Grote Archeologieprijs gewonnen. De tweejaarlijkse prijs voor archeologie en publiek werd tijdens de Nacht van de Geschiedenis op 28 oktober uitgereikt in het Rijksmuseum. Wim Hupperetz, directeur van het Allard Pierson Museum en initiatiefnemer van de ArcheoHotspots en Marjolein Woltering, landelijk projectleider van het project, namen de prijs in ontvangst.

​​
Grote Archeologieprijs
De Grote Archeologieprijs is een initiatief van de Stichting Archeologie en Publiek (SAP) en wordt toegekend aan het project dat het beste inspeelt op het vertalen en verbeelden van archeologie richting het publiek.

Het publiek kon tijdens de hele Maand van de Geschiedenis stemmen op zijn of haar favoriete project onder de vier genomineerden. Naast een bronzen trofee van kunstenaar Thomas Junghans, en een oorkonde bestaat de prijs uit een jaar lang gratis exposure in archeologisch tijdschrift ARCH.

​​
ArcheoHotspots
archeohotspotsArcheoHotspots zijn plekken waar geïnteresseerden onder begeleiding van archeologische vrijwilligers mee kan helpen met archeologisch onderzoek. Het publiek wordt zo betrokken bij het handwerk áchter de archeologische opgraving: het sorteren, determineren, puzzelen en plakken. Ook kan men eigen vondsten laten onderzoeken en worden er activiteiten, lezingen en excursies georganiseerd over opgravingen en archeologie in het algemeen.

Er zijn momenteel 7 vaste Hotspots te vinden in Nederland en een mobiele Hotspot die overal in Nederland bij evenementen wordt ingezet. De ArcheoHotspots zijn een initiatief van het Allard Pierson Museum, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met de AWN, Museum Het Valkhof, de Reinwardt Academie en de Nationale Archeologiedagen.

Nijmegen heeft uiteraard ook een ArcheoHotspot, waar onze AWN Afdeling 16 actief bij betrokken is...en je kunt ook zelf meedoen!

 

 


Lezing ArcheoHotspot 5 november


SigridHoe is de archeologische collectie van de provincie Gelderland eigenlijk ontstaan? En welke rol speelde de Rotterdamse staalhandelaar meneer Kam daarbij? Sigrid van Roode, provinciaal archeoloog, duikt met u de geschiedenis in.

 

Rond het begin van de vorige eeuw kwam de Rotterdamse staalhandelaar Kam in Nijmegen wonen. Al snel raakte hij geïnteresseerd in archeologie en begon op grote schaal te graven naar oudheden. Hij bouwde in korte tijd een omvangrijke verzameling op en liet er speciaal een museum voor ontwerpen. Deze verzameling is nu onderdeel van de provinciale collectie archeologie, die door Museum Het Valkhof wordt beheerd. Deze middag gaan we terug naar de vroege twintigste eeuw, en zien we de belangstelling voor Romeins Nijmegen groeien van oudheden verzamelen naar volwaardig archeologisch onderzoek.

Tijd: 14.30 tot 15.30 uur. Aanmelden is niet nodig, toegang tot de lezing is gratis 

 


hotspotdesk

 

 


archeohotspots

ArcheoHotspot Nijmegen

Wist je dat...

Je als vrijwilliger bij één van de ArcheoHotspots gratis een halfjaar-lidmaatschap van de AWN ontvangt? De AWN is de vereniging voor vrijwilligers in de archeologie en is als partner betrokken bij de ArcheoHotspots. Vraag het bestuur van je afdeling om meer informatie om hier gebruik van te maken.

Hier de laatste nieuwsbrief van ArchoHotspot


 

In april 2017 is de ArcheoHotspot Nijmegen verhuisd van het Gelders Archeologisch Centrum naar Museum Het Valkhof. De ArcheoHotspot wil het maatschappelijk draagvlak voor archeologie in de Nederlandse samenleving verbreden en versterken op een eenvoudige en hedendaagse manier. ArcheoHotspots leggen verbindingen tussen archeologisch onderzoek, het uitwerkingsproces en de resultaten. Ze maken archeologie voor iedereen aanraakbaar en toegankelijk. ArcheoHotspots zijn verrassende ontmoetingsplaatsen waar vrijwilligers en professionals, liefhebbers en experts, jong en oud elkaar kunnen treffen. Op de locatie zijn professionele archeologen en vrijwilligers werkzaam.
Het publiek kan hen aan het werk zien en met hen in gesprek gaan.
archeoHotspot01De ArcheoHotspot Nijmegen is gerealiseerd in samenwerking met de Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen, AWN afdeling 16 en de Radboud Universiteit. Met deze verhuizing naar Museum Het Valkhof is de ArcheoHotspot geopend van dinsdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur.


In verband met de uitbreiding van de ArcheoHotspot Nijmegen zijn wij op zoek naar:
Vrijwilliger ArcheoHotspot
voor minimaal één dagdeel per week tijdens de openingstijden
Belangrijkste verantwoordelijkheden en taken
• Ontvangen bezoekers en verstrekken informatie over de ArcheoHotspot
• Assisteren bij het uitwerken van archeologische projecten in de ArcheoHotspot
• Vraagbaak en eerste meldpunt zijn voor bezoekers met vondsten
Wat vragen wij?
• Enthousiaste en zorgvuldige vrijwilliger
• Nauwgezet bij het hanteren van voorwerpen
• Interesse voor de archeologische collecties
• Beschikbaar een dagdeel per week vanaf april
• Publieksgerichte instelling
• Basiskennis van archeologisch vondstmateriaal en wetgeving t.a.v. archeologie strekt tot aanbeveling
De werkzaamheden binnen de ArcheoHotspot zijn uiteenlopend, afhankelijk van het project dat wordt uitgevoerd. Denk aan het sorteren of hernummeren van vondsten, aardewerkdeterminatie, het plakken en eventueel ook restaureren van aardewerk of ander vondstmateriaal, het invoeren in database, het digitaliseren van tekeningen, het maken van objectfoto’s, digitaliseren van veldadministratie, etc. Omdat we samen met het publiek werken, is het geven van uitleg en toelichtingen bij archeologisch werk net zo belangrijk als het werk zelf. Bij elk nieuw project wordt een uitgebreide briefing gegeven aan de vrijwilligers.

Wat bieden wij?
• Een inspirerende werkomgeving
• Een vrijwilligerscontract en verzekering
• Korting in de Museumwinkel, het Museumcafé en op de museumentree
• Uitnodigingen voor openingen en andere interne museumprogramma’s

Voor meer informatie over de positie van vrijwilliger, kunt u contact opnemen met Marjolein Nagengast, .

ArcheoHotspot02

In de ArcheoHotspot wordt nu gewerkt aan een beerput uit Tiel uit de collectie van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten. Wat ogenschijnlijk een bak vol grauw grind lijkt, verandert onder de handen van vrijwilligers en bezoekers in het huishouden van welgestelde bewoners: scherven glaswerk, pitten van kersen, pruimen en andere vruchten, resten vis en vlees laten zien wat er op tafel stond.
Als de beerput is gesorteerd, kan deze vergeleken worden met reeds uitgewerkte beerputten uit de omgeving, zodat de geschiedenis van Tiel weer een heel klein stukje verder ingekleurd kan worden..
 

 


archeohotspots

Hieronder wat foto's van ArcheoHotspot op de vorige locatie..

De opvallende scherven van wk 40:
Foto 1. Meer misbrand in wk 40 
Foto 2. Maandagochtendproduct
Foto 3. Rare jongens die Romeinen, waarom knabbelden ze toch die randen van voeten van hun (oude) kannen en kruiken zo precies af?
Foto 4. Idem
Foto 5. Idem  


 

 • ArcheoHotspots_04-10-2016_01
 • ArcheoHotspots_04-10-2016_02
 • ArcheoHotspots_04-10-2016_03
 • ArcheoHotspots_04-10-2016_04
 • ArcheoHotspots_04-10-2016_05

 

 


archeohotspots

Week 39: Foto 1. Misbrand? ..dan kan de oven niet ver weg zijn! 2. Rob aan het werk, hij kan nog hulp gebruiken.. 3. Twee halzen van Rom. kannen 4. Restanten van een ruwwandige eetschaal 5. Scherven van geschubde drinkbekers.
 

 • ArcheoHotspot_wk39-01
 • ArcheoHotspot_wk39-02
 • ArcheoHotspot_wk39-03
 • ArcheoHotspot_wk39-04
 • ArcheoHotspot_wk39-05

 

 


archeohotspots 

W 38: Deze week foto’s van Romeinse scherven uit put 7 bij het tempelcomplex op het tegenwoordige Maasplein. Een bijzondere amfoor-stop, (voor-en achterzijde), het profiel van een ruwwandig potje, de onderkant van een z.g. parelurn, en wandfragmenten van versierde grote ruwwandige potten. Bezoeker Narda is bezig met puzzelwerk..  

 • ArcheoHotspot_20-09-2016_01
 • ArcheoHotspot_20-09-2016_02
 • ArcheoHotspot_20-09-2016_03
 • ArcheoHotspot_20-09-2016_04
 • ArcheoHotspot_20-09-2016_05

 

 


archeohotspots 

Wk 37: Wat heb je gemist in wk 37?  Verschillende diermotieven op drinkbekers. Op foto 2: voorbeelden van uitschenktuiten. Foto 3: randen van wierookschaaltjes. ..En een uitgebreide lezing door Elly Heirbout over Rijn- en Lekstraat in het Waterkwartier (Nijmegen-West) waar de resten van de midden-Romeinse stad Ulpia Noviomagus zijn aangetroffen. Link naar de Hotspot Nijmegen..

 • archeohotspot_wk37-2016_01
 • archeohotspot_wk37-2016_02
 • archeohotspot_wk37-2016_03
 • archeohotspot_wk37-2016_04
 • archeohotspot_wk37-2016_05
 • archeohotspot_wk37-2016_06
 • archeohotspot_wk37-2016_07

 

 


archeohotspots 

Wk 36: Een paar opvallende scherven uit het afval van onze voorvaderen die eertijds het Ulpia Noviomagus bewoonden of van verre hier hun offer bij de tempels brachten. 1.Een scherf met twee kleuren waaraan je kunt zien dat je bij het puzzelen niet altijd op de kleur hoeft te letten. 2.Voetje van een krater/wierookkelk (?) 3.Drinkbekertje. 4.Voor- en achterzijde van een fraaie rand, krater? 5.Robin vond een randfragment, door Katja herkend als fijn Nijmeegs aardewerk, (gemaakt in Nijmegen -of op de Holdeurn-) door Holwerda genoemd: HNW35b    

 • hotspot_07-09-2016_01
 • hotspot_07-09-2016_02
 • hotspot_07-09-2016_03
 • hotspot_07-09-2016_04
 • hotspot_07-09-2016_05

 

 


archeohotspots 

Wk 35: Isabel ontdekte op een scherf van een beker een afbeelding van een dier (foto 1), omdat het stukje nogal klein is, ontspon zich op onze WhatsApp groep een discussie, over wat voor een dier het dan wel mocht zijn. Konijn, zwijn, stier, slang en hert kwamen voorbij. Katja Zee houdt het op een hert. Verder nog wat sfeerbeelden van opvallend gebruiksaardewerk. De week werd sfeervol afgesloten met de opening in Museum Het Valkhof van de tentoonstelling ‘Gezichten van de Limes, de Romeinse rijksgrens in Nederland’. Deze kleinschalige expositie vertelt het verhaal van het ontstaan en de ontwikkeling van de Limes, de grens van het Romeinse rijk, in Nederland. Naast een uniek gereconstrueerd satellietbeeld van de Limes, is een groot aantal helmen en helmfragmenten, gevonden langs de Limes in Nederland, te zien. (t/m 15 jan. 2017)

 • Hotspot_31-08-2016_01
 • Hotspot_31-08-2016_02
 • Hotspot_31-08-2016_03
 • Hotspot_31-08-2016_04
 • Hotspot_wk35-2016_05
 • Hotspot_wk35-2016_06

 

 


archeohotspotsEnkele voorbeelden van wat we tegenkomen op een middagje Hotspotten. De eerste foto een scherf met golfrand die we verzamelen uit de talrijke scherven in het kader van het project van Katja Zee. Deze worden in kratten regelmatig aangevoerd uit het depot, dus er is altijd weer iets nieuws te ontdekken.. Ook zie je o.a. een zeef en de restanten van een enome amfoor. Ondanks het warme weer is het binnen nog altijd net ietsje koeler, dus wat let je om eens langs te komen en zelf de handen uit de mouwen te steken..welkom! 

 • 24-08-2016-01
 • 24-08-2016-02
 • 24-08-2016-03
 • 24-08-2016-04
 • 24-08-2016-05

 

 


archeohotspotsWk 33 in beeld bij ArcheoHotspot Nijmegen. Zomaar een paar voorbeelden van scherven die opduiken tussen de vele vondsten van het Maasplein. Martijn Spinder gaf op 18-08 een lezing over de Mithras-cultuur die mogelijk ook in Ulpia Noviomagus gepraktiseerd werd. Wij zoeken tussen de scherven die regelmatig vanaf het depot aangevoerd worden, naar bewijsmateriaal hiervoor. Kom ons ook eens helpen, wanneer de Hotspotsvlag uithangt zijn we open! (dat is op dinsdag, woensdag en donderdagmiddag.)  

 • ArcheoHotspot-wk33-2016-01
 • ArcheoHotspot-wk33-2016-02
 • ArcheoHotspot-wk33-2016-03
 • ArcheoHotspot-wk33-2016-04
 • ArcheoHotspot-wk33-2016-05
 • ArcheoHotspot-wk33-2016-06

 

 


archeohotspots Wk 32 in 8 foto's. Deze week een live-verbinding met de Via Appia in Rome! Onderzoekers van de Nijmeegse Universiteit bedrijven daar archeologie in/onder de bekendste straat uit de oudheid. Voor je agenda: 21 september komen ze in de Hotspot uitleg geven over hun werk.

Foto 1 en 2: zwartgeverfde drinkbeker. 3: Robin aan het werk. 4 en 5: opvallende scherven geverfd aardewerk en een stukje van een zeef. Foto 6, 7 en 8: Live verbinding met het team van Stephan Mols: Mapping the Via Appia

 • Archeohotspots-wk31-01
 • Archeohotspots-wk31-02
 • Archeohotspots-wk31-03
 • Archeohotspots-wk31-04
 • Archeohotspots-wk31-04a
 • Archeohotspots-wk31-05
 • Archeohotspots-wk31-06
 • Archeohotspots-wk31-07

 

 


archeohotspots Wk 31 in 6 foto's. ArcheoHotspots is open voor jou! Elke dinsdag, woensdag en donderdagmiddag van 13 tot 17 uur. Op de foto's: 1. Geoff met de fraaie hals van een kruik. 2. Ingekrast Romeins aardewerk (foto helaas niet helemaal scherp, maak hem volgende week opnieuw). 3. Jan aan de slag met drinkbeker, zie 4. 4. Gereconstrueerde drinkbeker, met zandbestrooiing. 5. Fraaie scherven met X-motief. 6. Ziezo, de werktafel is weer opgeruimd na het werk. Schuif ook gerust eens aan en houd de geschiedenis van Nijmegen in eigen handen! 

 • archeoHotspots-04-08-2016-01
 • archeoHotspots-04-08-2016-02
 • archeoHotspots-04-08-2016-03
 • archeoHotspots-04-08-2016-04
 • archeoHotspots-04-08-2016-05
 • archeoHotspots-04-08-2016-06

 

 


archeohotspotsWk 30 in beeld. Uit onze heel bijzondere werkruimte in 'Museum Kam': de 'oogst' van deze week in een paar voorbeelden: een geverfde zandbestrooide drinkbeker, een fragment van een wierookbrander, een snavelkan en een blik op de grote werktafel, waar jij ook aan kan schuiven om ons te helpen met het zoeken naar speciaal aardewerk tussen al het gebruiks-aardewerk. Ook werd er een bijzonder voorwerp binnengebracht voor determinatie, een eerste onderzoek heeft nog geen officieel uitsluitsel gebracht, wordt dus vervolgd.. 

 • archeohotspots_2016_wk30-01
 • archeohotspots_2016_wk30-02
 • archeohotspots_2016_wk30-03
 • archeohotspots_2016_wk30-04
 • archeohotspots_2016_wk30-05
 • archeohotspots_2016_wk30-06

 

 


archeohotspotsBeelden van woensdagmiddag, maar uiteraard is ArcheoHotspots elke dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag open. Hieronder zie je scherven die we voor het Mithrasproject vonden. Deukbeker en voet van kelk. Verder twee deksels, die zie je ook niet elke dag en een stevig Romeins bord.. Vandaag kreeg Anne hulp van Stijn en Hille..  
Omdat we bezig zijn met onderzoek naar scherven van opgraving Maasplein Nijmegen (de Romeinse stad Ulpia Noviomagus) is het misschien wel leuk om even rond te kijken op de opgraving in 1991-1992.  (Amateurbeelden van assisterende AWN afd. 16)

 • archeohotspots-20-07-2016-01
 • archeohotspots-20-07-2016-02
 • archeohotspots-20-07-2016-03
 • archeohotspots-20-07-2016-04
 • archeohotspots-20-07-2016-05
 • archeohotspots-20-07-2016-06

 

 


archeohotspots Hieronder sfeerbeelden van de Archeohotspot Nijmegen van woensdag 13 juli, inclusief de masterclass Romeins aardewerk door Katja Zee. Op tafel zie je voorbeelden van aardewerkscherven die wij gaan uitsorteren en misschien tzt wel gaan puzzelen en plakken, wanneer er kans is dat we iets ervan 'archeologisch compleet' kunnen krijgen.  Wanneer je eens wil komen kijken en zelfs meehelpen, je bent welkom! Er is geen lidmaatschap of entree nodig. Voor de overige bijzonderheden verwijs ik uiteraard naar de website van de Hotspots!

 • archeohotspot13-07-2016-01
 • archeohotspot13-07-2016-02
 • archeohotspot13-07-2016-03
 • archeohotspot13-07-2016-04
 • archeohotspot13-07-2016-05
 • archeohotspot13-07-2016-06
 • archeohotspot13-07-2016-07
 • archeohotspot13-07-2016-08
 • archeohotspot13-07-2016-09
 • archeohotspot13-07-2016-10
 • archeohotspot13-07-2016-11
 • archeohotspot13-07-2016-12

 

 


archeohotspotsArcheoHotspot Nijmegen opent officieel vrijdag 8 Juli!

AWN'ers Rob Woldringh en Aad Hendriks werken (ook) bij ArcheoHotspot als vrijwilliger tezamen met een aantal jongere vrijwilligers met een Radboud Universiteit achtergrond. We heten alle archeologie-belangstellenden welkom om eens langs te komen en het team te helpen met "puzzelen" in het prachtige Archeologisch Centrum Kam in de Museum Kamstraat. Gewoon binnen lopen en houd de geschiedenis van Nijmegen in je handen!

Dit is een link naar ArcheoHotspot Nijmegen.

 

 


ArcheoHotspot de Brug

(uit De Brug van woensdag 29 juni)

 

 


Sfeerbeelden door Rob Woldringh van de eerste kennismakingsdag op 17 juni.

 • archeohotspot-01
 • archeohotspot-02
 • archeohotspot-03
 • archeohotspot-04
 • archeohotspot-05
 • archeohotspot-06
 • archeohotspot-07
 • archeohotspot-09
 • archeohotspot-10
 • archeohotspot-11


 

Deel deze pagina:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn