Archeologie van de 2de Wereldoorlog

 

Belangstelling voor archeologie van de 2de Wereldoorlog in Nijmegen en omgeving?

In 2013 is de Werkgroep begonnen met een meerjarig onderzoek naar het militaire landschap ten zuidoosten van Nijmegen, zoals dit is gevormd in de periode september 1944 tot februari 1945.
We inventariseren en karteren de nog zichtbare veldversterkingen als schuttersputten, loopgraven, geschutsopstellingen, commandoposten en voorzieningen als veldhospitalen, opslagplaatsen van munitie en materiaal.
Om de aangetroffen sporen te kunnen determineren en in de context van de oorlogshandelingen te kunnen plaatsen maken wij gebruik van primaire en secundaire bronnen. We inventariseren ook de ten gevolge van oorlogshandelingen ontstane sporen aan gebouwen en wat er aan bouwwerken in de beschreven periode is verdwenen. De resultaten van ons onderzoek worden in diverse publicaties voor een breder publiek kenbaar gemaakt.

Archeologie van de Tweede Wereldoorlog is een nog jonge discipline van de archeologische wetenschap. Dit betekent dat over het belang van het onderzoek naar bodemsporen voor de geschiedenis van deze al uitvoerig gedocumenteerde oorlog volop wordt gediscussieerd. De Werkgroep heeft bijgedragen aan deze discussie met het organiseren van een symposium en wil ook in de toekomst haar visie over de waarde van WOII Archeologie blijven geven.

 

Op deze pagina komt (oude) Archeologie en Archeologie van WO II samen

Hier is het adres van de werkgroep WOII