Agenda

21

febr

Lezing grafveld Koekkoekstr
 
26

sept

Schervenavond
28

nov

Lezing

 

naar Agenda...

 

 

 


WOII Sporenkaart

Sporenkaart WOII

Een kaart, met daarop een overzicht van de gevechtshandelingen op en rondom de Groesbeek Heights.
Gedurende de periode 17 September 1944 - 01 Maart 1945, begon hier de Operatie Market Garden en Operatie Veritable.
Amerikanen, Commonwealth landen zoals Groot Brittanië en Canada, Duitsers en een enkele Nederlander hebben hier hun sporen achtergelaten.

 

Oude schuttersputten en ingekerfde bomen: sporen van de strijd om de Duivelsberg.

Op pad met Paul Klinkenberg

5874d32770ee1 Beek 1944


Opmerkzame wandelaars zullen ze wel eens gezien hebben; ingekerfde namen in de basten van de eeuwenoude beuken op de Duivelsberg bij Berg en Dal. Net als deels ingezakte kuilen - restanten van schuttersputten - tekenen ze een landschap dat van september 1944 tot februari 1945 een toneel van soms felle strijd was. Nijmegenaar Paul Klinkenberg, oprichter van de Werkgroep Archeologie van de Tweede Wereldoorlog, maakt er een studie van.

Lees verder..

 

 

 

Opgraving Groesbeek Grhs4

Groesbeek Grhs4

Op 21 en 22 oktober 2016 voerde AWN-afdeling 16 een opgraving uit op een perceel tussen de Spoorlaan en (draisine-) spoorweg te Groesbeek (gemeente Berg en Dal). Binnenkort verrijzen op deze plaats twee supermarkten met daaronder een parkeergarage. Lees verder.. 

 

Archeologie

We assisteren bij opgravingen, organiseren lezingen en excursies over en naar archeologische bezienswaardigheden.

Assisteren bij opgravingen

Elke woensdagavond hebben we inloop-en/of werkavond in onze werkruimte, we beschikken over een uitgebreide bibliotheek en voorbeeldcollectie.

Lees verder...

 

 

 

Onderzoek Ke-1


Kijk hier weer eens naar de vorderingen in het Ke-1 (Kelfkensbosch) onderzoek van Arjan den Braven, of kom gewoon eens langs.
Melchior en Frans onderzoek Ke-1Voor de bouw van Museum Het Valkhof heeft de gemeente Nijmegen in de periode 1996-98 grootschalige opgravingen uitgevoerd op het Kelfkensbosch. Hierbij kwamen onder meer resten van het laat-Romeinse castellum, middeleeuwse hutkommen, een natuurstenen kelder en graven van het 'Alden Kerckhoff' aan het licht.
Ondanks het grote onderzoekspotentieel is het archeologisch onderzoek op het Kelfkensbosch tot op heden nooit in detail uitgewerkt. In het kader van mijn promotieonderzoek naar Karolingisch Nijmegen e.o. hoop ik daar verandering in te brengen. Ik krijg daarbij iedere woensdagavond hulp van een enthousiaste groep vrijwilligers van AWN Nijmegen e.o. die de afgelopen maanden een enorme hoeveelheid vondsten hebben verwerkt.

A den Braven.

 

 

archeohotspotsMuseum Het Valkhof zoekt vrijwilligers voor ArcheoHotspot Nijmegen


In april 2017 is de ArcheoHotspot Nijmegen verhuisd van het Gelders Archeologisch Centrum naar Museum Het Valkhof. De ArcheoHotspot wil het maatschappelijk draagvlak voor archeologie in de Nederlandse samenleving verbreden en versterken op een eenvoudige en hedendaagse manier. ArcheoHotspots leggen verbindingen tussen archeologisch onderzoek, het uitwerkingsproces en de resultaten. Ze maken archeologie voor iedereen aanraakbaar en toegankelijk.

ArcheoHotspots zijn verrassende ontmoetingsplaatsen waar vrijwilligers en professionals, liefhebbers en experts, jong en oud elkaar kunnen treffen. Op de locatie zijn professionele archeologen en vrijwilligers werkzaam. Het publiek kan hen aan het werk zien en met hen in gesprek gaan.

De ArcheoHotspot Nijmegen is gerealiseerd in samenwerking met de Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen, AWN afdeling 16 en de Radboud Universiteit. Met deze verhuizing naar Museum Het Valkhof is de ArcheoHotspot geopend van dinsdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur.
In verband met de uitbreiding van de ArcheoHotspot Nijmegen zijn wij op zoek naar:
Vrijwilliger ArcheoHotspot
voor minimaal één dagdeel per week tijdens de openingstijden. Lees verder..

 

Afd.16 is projectpartner van ArcheoHotspots


Archeohotspots.nl is de website van het ArcheoHotspots project, gestart in december 2014. Het project maakt archeologie voor iedereen tastbaar! Wil je een kijkje achter de schermen van de ArcheoHotspots? Lees dan onze blog!
Het is een initiatief van het Allard Pierson Museum in samenwerking met de AWN- Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie en Erfgoed Brabant en maakt archeologie voor iedereen tastbaar.

 
 

 


Kijk eens rond.. 

..op een opgraving van een kwart eeuw geleden, te vinden in ons digitale archief.  (of klik de foto)

JKJan Kees Haalebos en de opgraving 'Castra' onder de sportvelden van het voormalige Canisius College gelegen aan de Ubbergseveldweg

 

 

Openbaar Romeins (?)

De gemiddelde bezoeker/toerist die de ‘oudste stad van het land’ komt bezoeken zal zich op de hoogte willen stellen van de Romeinse overblijfselen die deze stad haar naam hebben gegeven. 

We gaan in deze miniserie op pad om te ontdekken wat er nog boven de grond te zien is van de vele opgravingen van de laatste decennia..

I   De Romeinse waterput
II  De oudste Romeinse fundering
III De langste Romeinse muur
IV Het Valkhof, gered?

WO II archeologie

De AWN Werkgroep Archeologie van de Tweede Wereldoorlog..

WO-II archeologie

..inventariseert en karteert oorlogssporen in de omgeving van Nijmegen uit de periode september 1944 (Market Garden) – februari 1945 (begin h)

Lees verder...

 

 


Levenslied en leed
levenslied
de sluipende verloedering van onze oudste monumenten; de Maartenskapel opgetuigd voor 'de dag van het Nijmeegse levenslied 2017'. Elk jaar raakt wel weer een steentje los, en daarna kwijt..de losse stenen van de vorge keer dat ik hier foto's maakte zijn 'opgeruimd'(?). Op foto nr 10 ligt er weer een..

We kunnen nog een paar jaar vooruit!

 

 In Memoriam Jan Thijssen

 
Jan Thijssen overleden


Op 2 december 2016 is Jan Thijssen op 73-jarige leeftijd overleden. Jan was een bijzondere persoonlijkheid, die tot op het laatste moment een grote daadkracht wist te combineren met een fenomenale kennis. Hij heeft daarmee een enorme bijdrage geleverd aan de geschiedschrijving van Nijmegen en omstreken door alle eeuwen heen. Zo heeft hij onder andere ‘het gat van Nijmegen‘ gedicht: de vroegmiddeleeuwse periode direct na de Romeinen, waarin lange tijd werd aangenomen dat Nijmegen geheel verlaten was. Jan heeft aangetoond dat er wel degelijk continuïteit van bewoning is geweest, waarmee Nijmegen terecht de claim op de oudste stad van Nederland kon leggen. 

Jan heeft het verval en de wederopbouw van de Nijmeegse Benedenstad en het stadscentrum in de laatste vier decennia weten te benutten voor omvangrijk archeologisch onderzoek, waarvan de resultaten tot op de dag van vandaag nog worden onderzocht. Hij deed dat als stadsarcheoloog en als vrijwilliger in de archeologie, als opgraver, organisator, analist en publicist. Als die er al was, was die scheidslijn erg dun en maakte dat Jan altijd één was met de archeologische vrijwilligers, in het veld, aan de archeologische scherventafel en in het café. Voor zijn bijdrage aan de AWN-afdeling is Jan in 2010 onderscheiden met de Wim Tuijnfibula.

AWN-Afdeling Nijmegen e.o. betreurt het verlies van een archeologische gigant: zijn determinaties van archeologisch materiaal op de AWN-woensdagavonden, zijn inbreng bij de lezingen en de jaarlijkse schervenavonden, de vraagbaak voor alles wat met het archeologische vak te maken had. En last but not least zijn soms onnavolgbare, maar typisch Jan Thijssense kwinkslagen.
We zijn dankbaar voor al zijn bijdragen, maar wat zullen we hem missen.

Bestuur van AWN-afdeling Nijmegen e.o.

 

'Opgegraven strijd' - archeologie van de oorlog.
 
Bijdrage van de AWN Werkgroep Archeologie van de Tweede Wereldoorlog, afd. Nijmegen. Het filmpje staat nu op onze site..

 


Facebook

Wist je al dat we eigen Facebookgroepen hebben voor onze afdelingen Archeologie en WOII? Als je lid bent van de AWN afdeling 16 Nijmegen e.o. word je ook toegelaten tot de Facebookgroepen Archeologie & WO II Archeologie.

Hoe doe je dat? Lees verder..

facebook archeo
  facebook WOII

 

  

 
 

Deel deze pagina:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn