Agenda

21

febr

Lezing grafveld Koekkoekstr
 
29

april

Excursie Gennep
 
00

lezing

in voorbereiding

 

naar Agenda...

 

 

 

 


WOII Sporenkaart

Sporenkaart WOII

Een kaart, met daarop een overzicht van de gevechtshandelingen op en rondom de Groesbeek Heights.
Gedurende de periode 17 September 1944 - 01 Maart 1945, begon hier de Operatie Market Garden en Operatie Veritable.
Amerikanen, Commonwealth landen zoals Groot Brittanië en Canada, Duitsers en een enkele Nederlander hebben hier hun sporen achtergelaten.

 

Oude schuttersputten en ingekerfde bomen: sporen van de strijd om de Duivelsberg.

Op pad met Paul Klinkenberg

5874d32770ee1 Beek 1944


Opmerkzame wandelaars zullen ze wel eens gezien hebben; ingekerfde namen in de basten van de eeuwenoude beuken op de Duivelsberg bij Berg en Dal. Net als deels ingezakte kuilen - restanten van schuttersputten - tekenen ze een landschap dat van september 1944 tot februari 1945 een toneel van soms felle strijd was. Nijmegenaar Paul Klinkenberg, oprichter van de Werkgroep Archeologie van de Tweede Wereldoorlog, maakt er een studie van.

Lees verder..

 

 

 

Opgraving Groesbeek Grhs4

Groesbeek Grhs4

Op 21 en 22 oktober 2016 voerde AWN-afdeling 16 een opgraving uit op een perceel tussen de Spoorlaan en (draisine-) spoorweg te Groesbeek (gemeente Berg en Dal). Binnenkort verrijzen op deze plaats twee supermarkten met daaronder een parkeergarage. Lees verder.. 

 

 

Afd.16 is projectpartner van ArcheoHotspots


archeohotspotsArcheohotspots.nl is de website van het ArcheoHotspots project, gestart in december 2014. Het project maakt archeologie voor iedereen tastbaar! Wil je een kijkje achter de schermen van de ArcheoHotspots? Lees dan onze blog!
Het is een initiatief van het Allard Pierson Museum in samenwerking met de AWN- Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie en Erfgoed Brabant en maakt archeologie voor iedereen tastbaar.

Museum Het Valkhof en de Provincie Gelderland werken samen met de AWN, de gemeente Nijmegen en de Radboud Universiteit in deze ArcheoHotspot.
De ArcheoHotspot is te bezoeken in het Gelders Archeologisch Centrum Museum G.M. Kam te Nijmegen. De bedoeling is dat de Archeohotspot Nijmegen uiteindelijk in Museum Het Valkhof een vaste plek zal vinden.

 

Archeologie

We assisteren bij opgravingen, organiseren lezingen en excursies over en naar archeologische bezienswaardigheden.

Assisteren bij opgravingen

Elke woensdagavond hebben we inloop-en/of werkavond in onze werkruimte, we beschikken over een uitgebreide bibliotheek en voorbeeldcollectie.

Lees verder...

 

 

 

 

Beste lezer,
 
Bij deze nodigen wij u van harte uit voor de eerste editie van het congres Strijdigheden op 28 april .a.s. in ’s-Hertogenbosch.
 
Congres Strijdigheden stelt zich ten doel het jaarlijks ijkpunt te zijn voor de ontwikkelingen in de conflictarcheologie in Nederland. De nadruk zal daarbij in deze editie liggen op de archeologische praktijk en de conflictarcheologie van de moderne tijd in Nederland.
 
Meer informatie over het congres en aanmelding vind u hier: Lees verder in onze agenda

  

 

Beste AWN’ers,
 
In Medel (buurtschap / nieuw bedrijventerrein bij Tiel) vindt momenteel een boeiende opgraving plaats  voor meer informatie
Op 8 april a.s. is daar een open dag; maar de opgravingsleiding is bereid gevonden om voorafgaand daaraan, op vrijdag 31 maart, een groep AWN’ers te ontvangen.
Het is de bedoeling een studiemiddag over moderne meettechnieken te combineren met een ontvangst en rondleiding op de opgraving.
Een poster met de benodigde gegevens gaat hierbij, bij wijze van uitnodiging.
 
U, als afdelingssecretaris, weet ongetwijfeld wie van uw leden hierin geïnteresseerd (kunnen) zijn.
Wij vragen u dus met nadruk, deze middag onder de aandacht te brengen van uw leden.
 
Zoals altijd zijn ook de leden van onze zusterverenigingen en van de NJBG op deze dag van harte welkom.
Vandaar deze uitnodiging ook aan hen wordt verzonden met het verzoek die aan mogelijke belangstellenden door te geven.
 
Met vriendelijke groet,
 
AWN Werkgroep Deskundigheidsbevordering
Kees Daleboudt

 


  Ke-1

Melchior en Frans

Kijk hier weer eens naar de vorderingen in het Ke-1 (Kelfkensbosch) onderzoek van Arjan den Braven, of kom gewoon eens langs.

Voor de bouw van Museum Het Valkhof heeft de gemeente Nijmegen in de periode 1996-98 grootschalige opgravingen uitgevoerd op het Kelfkensbosch. Hierbij kwamen onder meer resten van het laat-Romeinse castellum, middeleeuwse hutkommen, een natuurstenen kelder en graven van het 'Alden Kerckhoff' aan het licht. Ondanks het grote onderzoekspotentieel is het archeologisch onderzoek op het Kelfkensbosch tot op heden nooit in detail uitgewerkt. In het kader van mijn promotieonderzoek naar Karolingisch Nijmegen e.o. hoop ik daar verandering in te brengen. Ik krijg daarbij iedere woensdagavond hulp van een enthousiaste groep vrijwilligers van AWN Nijmegen e.o. die de afgelopen maanden een enorme hoeveelheid vondsten hebben verwerkt. A den Braven.

 


Kijk eens rond.. 

..op een opgraving van een kwart eeuw geleden, te vinden in ons digitale archief.  (of klik de foto)

JKJan Kees Haalebos en de opgraving 'Castra' onder de sportvelden van het voormalige Canisius College gelegen aan de Ubbergseveldweg

WO II archeologie

De AWN Werkgroep Archeologie van de Tweede Wereldoorlog..

WO-II archeologie

..inventariseert en karteert oorlogssporen in de omgeving van Nijmegen uit de periode september 1944 (Market Garden) – februari 1945 (begin h)

Lees verder...

 

 

 

 

Op vrijdagmiddag 7 april a.s. in nieuwscafé De Villa (Oranjesingel, Nijmegen): 'Het Grote Donjon Debat'! Een discussie tussen voor- en tegenstanders van de Donjon. Aanvang 17.00 uur.

 

Stop de Donjon! 

(Dit is geen officieel standpunt van onze vereniging)

In 1989 werd onder groot protest de laat-Romeinse muur aan de Waalkade gesloopt om plaats te maken voor een casino. En in 1996 werd het Kelfkensbos voorafgaand aan de bouw van Museum Het Valkhof van de lijst met 'beschermde' Archeologische Rijksmonumenten geschrapt. Alhoewel in beide gevallen archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden, weten jullie allemaal dat destijds veel te weinig tijd en geld voor gedegen onderzoek is vrijgemaakt. Helaas lijken we helemaal niets van het verleden te hebben geleerd en dreigt er opnieuw een nieuwe zwarte bladzijde voor de Nijmeegse archeologie...

Ondanks dat het Valkhofpark een drievoudig 'beschermd' Rijksmonument is, dreigen de bouwplannen voor de 'donjon' (een eufemisme voor een commercieel geëxploiteerde horecagelegenheid) het archeologisch bodemarchief ernstig aan te tasten. Een noodonderzoek doet daar niets aan af en betekent feitelijk het failliet van de Nederlandse monumentenzorg. Ik heb daarom een petitie aangemaakt tegen de bouwplannen. Stop de bouw van deze neptoren en zeg NEE tegen de uitverkoop van het Valkhof!

https://stopdedonjon.petities.nl/

Ik zou het zeer op prijs stellen als jullie de petitie zouden willen ondertekenen en de link verder zouden willen verspreiden. Onderaan de mail staan links met meer achtergrondinformatie.  Groeten, Arjan den Braven

Links:

www.academia.edu

www.volkskrant.nl

www.volkskrant.nl

www.ans-online.nl

 

Hier de beelden van de protestaktie op het Valkhof op zaterdagmiddag 25-03

 

 

 

 In Memoriam Jan Thijssen

 
Jan Thijssen overleden


Op 2 december 2016 is Jan Thijssen op 73-jarige leeftijd overleden. Jan was een bijzondere persoonlijkheid, die tot op het laatste moment een grote daadkracht wist te combineren met een fenomenale kennis. Hij heeft daarmee een enorme bijdrage geleverd aan de geschiedschrijving van Nijmegen en omstreken door alle eeuwen heen. Zo heeft hij onder andere ‘het gat van Nijmegen‘ gedicht: de vroegmiddeleeuwse periode direct na de Romeinen, waarin lange tijd werd aangenomen dat Nijmegen geheel verlaten was. Jan heeft aangetoond dat er wel degelijk continuïteit van bewoning is geweest, waarmee Nijmegen terecht de claim op de oudste stad van Nederland kon leggen. 

Jan heeft het verval en de wederopbouw van de Nijmeegse Benedenstad en het stadscentrum in de laatste vier decennia weten te benutten voor omvangrijk archeologisch onderzoek, waarvan de resultaten tot op de dag van vandaag nog worden onderzocht. Hij deed dat als stadsarcheoloog en als vrijwilliger in de archeologie, als opgraver, organisator, analist en publicist. Als die er al was, was die scheidslijn erg dun en maakte dat Jan altijd één was met de archeologische vrijwilligers, in het veld, aan de archeologische scherventafel en in het café. Voor zijn bijdrage aan de AWN-afdeling is Jan in 2010 onderscheiden met de Wim Tuijnfibula.

AWN-Afdeling Nijmegen e.o. betreurt het verlies van een archeologische gigant: zijn determinaties van archeologisch materiaal op de AWN-woensdagavonden, zijn inbreng bij de lezingen en de jaarlijkse schervenavonden, de vraagbaak voor alles wat met het archeologische vak te maken had. En last but not least zijn soms onnavolgbare, maar typisch Jan Thijssense kwinkslagen.
We zijn dankbaar voor al zijn bijdragen, maar wat zullen we hem missen.

Bestuur van AWN-afdeling Nijmegen e.o.

 

 

Een Romeinse grafheuvel 

Ben TeubnerBen Teubner als conservator van het Wijchens Museum voor de Wijchense Omroep over een Romeinse grafheuvel

Lees verder..

 


Facebook

Wist je al dat we eigen Facebookgroepen hebben voor onze afdelingen Archeologie en WOII? Als je lid bent van de AWN afdeling 16 Nijmegen e.o. word je ook toegelaten tot de Facebookgroepen Archeologie & WO II Archeologie.

Hoe doe je dat? Lees verder..

facebook archeo
  facebook WOII

 

  

 
 

Deel deze pagina:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn